top of page

Aretusreeglid

SÕJANDUSTÖÖ MÄÄRUS

kassipoeg kassisõprade klubis "Baltic Cat"

 

1. Üldine seisukoht

 

1. Klubi "Baltic Cat" peamisteks eesmärkideks on inimliku ja vastutustundliku suhtumise edendamine kassidesse kui elusloodusele; aretuskasside omanike ühendamine ja eri tõugu kasside aretuse edendamine vastavalt rahvusvahelistele kasside aretusreeglitele ning sanitaar- ja veterinaarmeditsiini nõuetele; tunnustatud tõugude ja aretustõugude loomade kvaliteedi ja värvivalikute parandamine ja parandamine; parimate kassitüüpide ja -tõugude populariseerimine elanikkonna seas WCF-süsteemile vastavate reklaami- ja hindamisnäituste abil; kvalifitseeritud abi ja nõu pakkumine kassi soetamise, hooldamise ja söötmise osas; kodu- ja maailmakultuuri saavutuste uurimine ja propageerimine geneetika, kasside valiku ja hoolduse valdkonnas; kontaktide tugevdamine Eesti ja rahvusvaheliste felinoloogiliste organisatsioonidega; abi klubi "Baltic Cat" spetsialistidele-liikmetele professionaalseks arenguks, professionaalseks arenguks, haridus- ja koolitusprogrammide ning projektide elluviimiseks.

1.1. Aretustöid teevad klubi kasvatajad klubi aretuskomisjoni järelevalve all ja nõuandva abi abil vastavalt Rahvusvahelise Felinoloogilise Organisatsiooni (WCF) eeskirjadele ja eeskirjadele, juhindudes kassitõugude standarditest järgmistes valdkondades:

· Tunnustatud kassitõugude aretamine, kellel on sugupuud;

· Väikese arvu kasside tõugude aretus, kellel on puudulikud päritoludokumendid.

· Kassidele uute tõugude ja värvivalikute aretamine.

 

1.1.1. Vastavalt Eesti Vabariigi loomakaitse seadusele on

lemmikloomade kaitse Euroopa konventsiooni, Eesti Vabariigi õigusaktide ja klubi põhikirja nõudeid.

1.1.2. Need reeglid on mõeldud kasside ja kasside klubi liikmete aretamiseks ning kehtestavad kasside aretamise korra, tõudokumentide väljaandmise korra, kavandatavast paaritusest, sündinud kassipoegadest teavitamise korra, samuti nende reeglite eiramise eest trahvide määramise korra.

 

1.2 Reglemendi täiendused ja muudatused viiakse läbi ühiselt: klubi president ja klubi liikmed koosolekutel hääletamise teel.

2. PC-klubi ülesanded on:

-Töö tegemine vastavalt käesolevale määrusele, näituste korraldamise reeglitele ja WCF-i tõu standarditele;

- tõuaretuse arendamine ja nende analüüs;

- paaride valik ja tõukasside / kasside valik;

- tõuraamatute professionaalne pidamine: peamine (LO) ja eksperimentaalne (RIEX);

- kasside ja kasside registreerimine tõuraamatutes;

- dokumentide (sugupuud, tiitlitunnistused jne) väljaandmine;

- Koolituskursuste / seminaride korraldamine.

3. Klubi president vastutab klubi arvuti eest.

2.2. Tõuraamatute ja paberimajanduse eest vastutab klubi president.

 

3. Tõuraamatud.

3.1. Tõuraamatute pidamise eesmärk on koguda teavet klubi tõuloomade kohta.

3.2 Klubil on kolm tõuraamatut:

Avaleht (LO)

Eksperimentaalne (RIEX)

· Pesakonna raamat.

3.3. Peamises tõuraamatus (LO) registreeritakse tõupuhta päritolu loomad 4 põlvkonnas.

3.4. Loomad on registreeritud eksperimentaalses tõuraamatus (RIEX):

· Millised pärinevad ristamisest;

Sugupuudeta tõuloomadelt (tõend, registreerimiskaart)

· Mis ei vasta põhikarjaraamatu tingimustele;

· Millised said näitusel "suurepärane" EX algajate klassis;

· Tõurühmade uued variandid.

3.5. Aretusraamatuid peab klubi riigikeeles või kahes keeles (eesti ja inglise keeles).

 

 

4. Hõimude kuuluvus.

 

Kasside aretus on korraldatud nii, et klubi igal kasvandusel, samuti omanikel-kasvatajatel, on tõupuhtad, terved kassid, mis vastavad maailma standarditele ja mis kõige tähtsam WCF-i standarditele.

Kasvandusaudit on iga-aastane üritus, mille eesmärk on saada kassiomanikult kinnitatud andmeid koosseisu kohta, see omanik on kohustatud klubile esitama: registreeritud lemmikloomad, kes on aretusest eemaldatud, samuti kasvandusest lahkunud lemmikloomad ühel või teisel põhjusel.

Lemmikloomade kohta esitamise tähtaeg on hiljemalt 31.01. igal käesoleval aastal.

 

NÕUDED KASSIDELE (emastele), kellel on luba aretamiseks

1. Kassil peab olema klubi poolt tunnustatud tõutunnistus ja ta peab olema klubis registreeritud.

2. Kassi vanus ei ole väiksem kui 10 (kümme) kuud.

3. Kassidele on tehtud kõik tõu jaoks vajalikud ja / või nõutavad üldmeditsiinilised testid.

4. Üle 7 (seitsme) aasta vanuseid kasse on keelatud aretusse lubada.

5. Pesakondade vahel peab olema vähemalt kuus (6) kuud.

6. Kass osaleb näitustel ja peab saama:

 

A. saada aastas 2 (kaks) märki “suurepärane” (inglise keeles EX) või “väga hea” (inglise keeles väga hea);

B. Kasside paaristamine kahe märgiga "suurepärane" (inglise keeles EX) või "väga hea" (inglise keeles väga hea) (üks) kord võib toimuda ilma kinnise meistritiitlita (Inglise meister) veterinaarroki soovituse (Sagedased estrus);

C. Championi tiitliga kass peab saama 2 (kaks) suurepärast hindet

(Inglise keeles EX) või "väga hea" (inglise keeles väga hea) igal aastal;

D. kass rahvusvahelise meistri tiitliga ja / või tiitliga

Suur rahvusvaheline meister, peab saama 2 (kaks) märki

"Suurepärane" (inglise keeles EX) või "väga hea" (inglise keeles väga hea) igal teisel aastal;

E. kass tiitliga Euroopa meister ja / või kõrgemate tiitlitega (inglise Euroopa

meistril), on õigus püsivale paaritumisele, näitustel osalemata;

 

NÕUDED KASVule (isasele), kellel on luba aretamiseks

1. Kass osaleb näitustel ja peab saama:

 

A. Saage 2 (kaks) suurepärast hindet (EX) aastas;

B. Tšempioni ja / või rahvusvahelise meistri tiitliga paaritav kass peab saama igal aastal 2 (kaks) "suurepärast" märki (inglise keeles EX);

C. Grand Internationali meistri tiitli ja / või Euroopa meistri tiitliga kass peab igal teisel aastal saama 2 (kaks) suurepärast hindet (EX);

D. Suure Euroopa meistri tiitliga kassi aretus ja / või

maailmameistri tiitlit saab pidada pidevalt, näitustel osalemata;

 

4.1. Kasside aretusse kuuluvuse, nende valiku ja valiku hindamine on aretustöö peamine eesmärk. Hindamine toimub vastavalt lihase tüübile, päritolule ja järglastele.

4.2. Aretusklubi eest vastutaval isikul on õigus lühendada loomade aretustegevuse tingimusi, olenevalt nende tervislikust seisundist, või suurendada neid selle tõu kõrge aretusväärtuse tõttu.

4.3. Aretusloomad on kassid ja kassid, kes:

· Vastama WCF-i välistüübi standardi nõuetele;

· Suudab suurepärase pärilikkusega poegi sünnitada;

· Vastab veterinaarnõuetele.

· Salvestatud tõuraamatusse.

4.4. Klubi koosseisu kuuluva kasvanduse aretusprogrammis loomade vastuvõtmise (või väljaarvamise) otsustavaks teguriks on klubi felinoloogide otsus. Klubi felinoloogil on õigus tõu standarditele tuginedes keelduda looma aretamisest ilma aretustööle täiendava lubamiseta. Need reeglid kehtivad klubiga liitumise tingimuste kohta.

4.5. Aretusloom peab vastama standarditele, olema terve, vaba ekto- ja endoparasiitidest.

4.6. Looma, kes ei vasta ülaltoodud nõuetele, EI loeta aretuseks. Iga sellise looma paaritamise juhtumit arutatakse PC-klubi koosolekul. Sellise paaritumise tagajärjel sündinud kassipojad ei saa päritolutunnistust - sugupuu

4.7. Loomade lubamine aretustööle võib igal ajal lõpetada / peatada, kui pesakonna uurimisel ilmnevad puudused / puudused, mis viisid aretustööst loobumiseni, nimelt:

· Tõsine ala- või ületõmme (üle 2,5 mm.);

· Raske anomaalia hammaste ja lõualuu asendis;

· Tugev rõngaste moodustumine silmavärvis;

· Sabas olev „sõlm“ või „kink“, muud luustiku deformatsioonid;

· Kaasasündinud luustiku rikkumine (suulaelõhe, polüdaktia, düsplaasia, fusioon)

· Krüptorhidism (üle 12 kuu);

· Kurtus, pimedus, kissitamine, silmalau anomaaliad, “kalasilm”;

Iluoperatsioonid puuduste varjamiseks

...

5. Ületamine. (Paaritumine)

5.1. Üldnõuded.

5.1.1. Ühelt kassilt elujõulise põlvkonna saamiseks on lubatud 2 (kahe) aasta jooksul hankida kolm pesakonda, sünnituse ja järgmise paaritumise vahel on paus vähemalt 6 kuud.

Klubil on õigus teiste märkide jaoks dokumente mitte välja anda ja selliseid märke peetakse planeerimatuteks.

Minimaalne paus abortide, kassipoegade surma ja järgmise paaritumise vahel on vähemalt 2-3 kuud, see aeg on vajalik kassi füsioloogilise seisundi taastamiseks. Isastel võib 4 aasta jooksul olla rohkem kui 25 paaritumist, paaritumispausi vahel vähemalt 14 päeva.

PC-l on õigus loomade tervislikust seisundist lähtuvalt paaritumistingimused tagasi lükata.

Mõnel juhul võib kassi tervise säilitamiseks hormonaalsete häirete ilmnemisel PC veterinaararsti soovitusel lubada kassipoegade sünni ja järgneva paaritumise vahelise perioodi vähenemist kuni 3 kuud.

5.1.3. Lähisugulaste omavoliline paaritamine ei ole lubatud (isa-tütar, vend-õde). Lähedase sugulusaretuse loa annab PC, samas kui aretajal peab olema vähemalt 20 elusat pesakonda.

5.1.4. Kassi omanikul on õigus klubi felinoloogi tasuta konsultatsioonile tema tõuloomale paari valimise osas. see nõu on oma olemuselt puhtalt nõuandev.

5.1.5. Koeratõugude paaritamise asjakohasuse küsimus katseliste tõugudega töötamisel otsustab ainult klubi arvuti, lähtudes kasvanduse üksikasjaliku aretusprogrammi omaniku ettekandest, kus tehakse katsetöid uue tõu või uue värvi aretamiseks. Sellise eksperimentaalse liini omanikul puukoolis peab olema tõend felinoloogiliste kursuste läbimisest koos geneetika ja tõu omaduste põhjaliku uurimisega, tal peab olema vähemalt 20 elusat pesakonda.

Kassi omanik saab paarituseks iseseisvalt valida aretuskassi.

5.1.7. PC annab erijuhtudel paaritumiseks loa või põhjendab keeldumist. kassiomanik teatab 5 (viie) tööpäeva jooksul klubile paaritumise kuupäeva.

5.1.8. Loa saamisel väljastatakse "Kudumisjuhend".

5.1.9. Ühes kuumuses saab kass paarituda ainult ühe kassiga.

5.1.10. Kassi omanikul on õigus paaritus vahele jätta ja saada uus saatekiri järgmistel juhtudel:

· Kassi halb tervis;

· Viljastamata / tühi / paaritumine.

 

Kassi paarituseks loa saamiseks mõnest teisest klubist peate PC-le esitama tõuraamatu koopia, hinnete ja tiitlitunnistuste koopiad ning teise klubi loa. Kui seda sätet rikutakse, loetakse paaritus kehtetuks ja pesakonda ei registreerita.

See tingimus kehtib kasvatajate kohta, kellel on vähem kui 20 elusat pesakonda ja kellel pole felinoloogi tunnistust.

 

Tõuloomade omanikud ei tohiks lubada plaanivälist, juhuslikku paaritumist.

5.1.13. Paaritumistingimuste eiramine toob kaasa klubi aretustöö eeskirja rikkumise, mille tagajärjel on klubi presidendil õigus keelduda kassipoegade päritolu kohta mis tahes dokumentide väljastamisest. Karistatud, korduva rikkumise korral võib loomaomaniku klubist välja arvata, ilma et see tagastaks varem liikmemaksu aastamaksudena makstud vahendeid.

 

 

  6. Pesakonna registreerimine. (Registreerimine) .

 

· Kassipoegadele, kellel on kõrvalekaldeid, antakse sugupuu, mis on märgistatud PET-iga “mitte aretamiseks”.

 

6.1. Poeginud kassi omanik on kohustatud teavitama klubi arvutit 7 tööpäeva jooksul. Aretaja süü tõttu registreerimisega viivitamisel üle 10 tööpäeva pesakonda EI aktiveerita ja dokumente ei väljastata.

6.2. Registreerimine toimub kogu pesakonna kohta. Ühe pesakonna kassipojad saavad hüüdnimed ühe ladina tähestiku tähe (A, B, C, D …… .. jne) jaoks vastavalt klubis pesakonnas registreerimise järjekorrale ja kasvandusele. Kassipoegi enda nimi + kassi nimi koos tühikutega ei tohiks WCF-i reeglite kohaselt ületada 25 tähemärki.

6.3. Kassipoegade surma korral enne registreerimise hetke on kasvataja kohustatud kolme päeva jooksul klubi nende surmast kirjalikult teavitama.

6.4. Registreerumine toimub kassipoegade 60. sünnipäeval ainult klubis, kus kass on registreeritud. Registreerimise tulemused kantakse paaritusraamatusse ning selle protokolli ja "paaritumisseaduse" alusel koostatakse "sugupuu". Kassipoegadel peab selleks ajaks olema veterinaarpass, esimene vaktsineerimine ja identifitseerimine (neil peab olema nahaalune kiip)

"Sugupuu" antakse kätte mitte varem kui 3 kuud.

 

6.5. Kõik olemasolevad puudused / puudused on märgitud registreerimisaktis.

6.6. Kudumist, mille tulemusel ilmnesid puudused, ei tohiks korrata. kui kasside pesakondades eri kassidega paaritamisel korratakse kolm korda samu puudusi, tuleb kass tõuaretusest välja (sama peetakse ka kassi puhul).

6. 7. Kassipojad, kes on üles kasvanud mitterahuldavates tingimustes, haiged, kortsumatud, düstroofia tunnustega, naha parasiitidega, ei aktiveerita enne, kui nende tervislik seisund on taastunud ja normaalne seisund on saavutatud.

6.8. Kasvataja peab olema vastutav ega tohi kasse kasvatada, müüa ega annetada ilma WCF-i poolt tunnustatud sugupuuta.

6.9. Aretaja vastutab registreerimise õigsuse ja usaldusväärsuse eest (kassipoegade värvid, tõu kuuluvus, tõu omadused) (vastavalt ise registreerimisele, punkt 6.13.).

6.10. Kõigil kassipoegadel, keda võõrandatakse, müüakse, vahetatakse omanikku, peab olema müügileping koos soovitustega hoolduse, toitumisharjumuste, tõu omaduste kohta.

6.11. Klubi ei vastuta müüja ja ostja hindade, müügitingimuste ja arvelduste eest.

6.12. Kassipoegade puhul, keda registreerimiseks ei esitata, EI väljastata tõupõhiseid dokumente (sugupuu) ja selles küsimuses esitatud väiteid ei arvestata.

 

6.13. Kasvataja saab pesakonna iseseisvalt registreerida järgmistel tingimustel:

1) aretajal on WCF-süsteemis registreeritud kasvandik;

2) omab klubi eriluba;

3) omab vähemalt 20 elusat pesakonda:

4) omab teadmisi standarditest, geneetikast. Lõpetanud WCF-i felinoloogiakursused, omab felinoloogi kasvataja tiitlit, mida kinnitab tunnistus;

5) Felinoloogiliste teadmiste taseme ajakohastamine felinoloogilistel kursustel (seminarid) iga kahe aasta tagant.

6) Omab teadmisi WCF-i näitusereeglitest. Osaleb regulaarselt riiklikel / rahvusvahelistel näitustel lasteaias sündinud ja kasvanud loomadega.

 

6.14. Kassipoegade registreerimise eest tasub kassiomanik pesakonna registreerimistunnistuse alusel, kõigi pesakonnas olevate kassipoegade eest klubi määrade järgi.

6.15. Felinoloogi koju kutsumine on eraldi tasuline.

 

6.16. WCF 2008. aasta peaassamblee otsusega on kassipoegade võõrutamine keelatud enne 12 nädala vanust. selle lõike rikkumisel võetakse lasteaia omanikult trahv. korduva rikkumise korral - kassi felinoloogilise tegevuse tunnistus tühistatakse, kassiomanik arvatakse klubi liikmete hulgast välja

 

 

7. Päritoludokumentide väljaandmine.

7. 1. Sugupuu.

7.1.1 Aretaja täidab käesoleva sätte punktis 6 nimetatud tähtaja jooksul iseseisvalt vormi "Pesakonna registreerimise akt", lisab vanemate sugupuud, lisaks vanemate tiitlid. Aretaja tõendab ACT allkirjaga, kinnitades sellega sisestatud teabe õigsust ja usaldusväärsust.

7.1.2. Kassipoegade sugupuude tasumine klubihindade eest. Felinoloogi koju kutsumine on eraldi tasuline.

7.1.3. Tõuraamat sisaldab täielikku teavet vanemate kohta kuni 4. põlvkonnani.

7.1.4. Aretaja / sugupuu omaniku süül kaotuse korral sõlmitakse PK otsusega kaotus ja väljastatakse duplikaat (tasumisega topeltmääras).

 

7.1.5. Peamise tõuraamatu (LO) sugupuu näitab 4 täieliku esivanemarea olemasolu ja on ainus kinnitus looma tõupuhtusele. iga tõuraamatusse kantud loom saab tõuraamatu pearaamatu numbriga ja identifitseerimisnumbriga WCF hologrammi.

7.1.5. Tuntud päritoluga loom, kes on kantud eksperimentaalsesse tõuraamatusse (RIEX), saab identifitseerimisnumbriga WCF-hologrammilt tõuraamatu koos katselise tõuraamatu numbriga.

 

7.1.6. Sünnidefektidega kassipojad, kes toovad kaasa näitustest diskvalifitseerimise, saavad tõuraamatu, millel on märge "ilma aretusõiguseta", ning neile tehakse kastreerimine või steriliseerimine.

7.1.8. Kassipojad, kes on sündinud kassi ja sama tüüpi kassi paaritamise tulemusena, kuid erineva karvaga - pärsia ja eksootiline; - siiami ja bali; - Abessiinia ja somaali keel ja pärinud villa pikkuse vahepealse variandi, saate dokumendid koos VAR-i indeksi lisamisega.

 

8. Kasside kasvanduse registreerimine ja registreerimine.

8.1. Aretaja, kes on klubi liige, kellel on emane tõuloom, korraldab oma kasvanduse. Kasvanduse registreerimise viib läbi WCF (Saksamaa) peakontor, ettevalmistusprotsessi viib läbi klubi.

8.2. Loa saamiseks peate olema klubi täiskasvanud liige, tasuma regulaarselt liikmemakse. Kasside / kasside kasvanduse raamatus, kellel on vähemalt "suurepärased" märgid.

8.3. Kasvanduse registreerimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:

· Vähemalt ühe emase aretuslooma olemasolu;

· Juhendaja - felinoloogi tunnistus;

· Kasvanduse registreerimise taotlus, millele on alla kirjutanud kasvataja ja klubi juht.

· Teenuste eest tasumine.

 

 

 

 

9. Rikkumine ja karistamine.

9.1. Kõik kassiomanike tegevused, mis on vastuolus käesoleva määrusega, on rikkumised.

9.2. Klubi aretustöö eest vastutav isik tõstatab rikkumise ilmnemisel klubi presidendile ja PC-le karistamise küsimuse. Karistused jõustuvad pärast nende heakskiitmist klubi PC poolt.

9.3. Eeskirjade rikkumise korral võib esitada ja rakendada järgmisi meetmeid:

· Hoiatus - pange omanik / kenneli kaart

Karistused

· Kasvanduse töö täielik keelustamine koos võimaliku väljaarvamisega klubi liikmete hulgast.

9.4 Esivanemate nimed ja tiitlid, samuti kõik sugupuude tähenumbrid sisestatakse kirjas ja algkeeles. Kõik tiitlid, tiitlid, kasvandused, teiste klubide ja süsteemide registreerimisnumbrid on salvestatud. Tõugude ja värvide nimed registreeritakse vastavalt WCF-i EMS-koodidele.

9.5. Pärast sugupuu registreerimist ei saa kassipoegadele kehtestatud nimesid muuta.

9.6. Sugupuu on ametlik dokument. Läbikriipsutamine ja PC-loata parandused muudavad selle kehtetuks.

9.7.Loovutamise, looma edasimüügi korral on loomaomanik kohustatud seitsme päeva jooksul klubi sellest teavitama ja looma uue asukoha kohta täpset teavet andma. Ülekanne väljastatakse.

9.8. Uue looma ostmise korral teavitab klubi liige sellest klubi ja esitab koopia selle klubi väljastatud sugupuust, kus loom registreeriti.

9.5.5. Keelatud on müüa mis tahes klassi kassipoegi ilma sugupuuta.

 

 

 

10. Klubi õigused ja kohustused.

10.1 Kontrollige lasteaia tegevust igal ajal ilma omanikuga eelnevalt kokku leppimata.

10.2. Kontrollige tõuloomade ja järglaste seisukorda ilma omanikuga kokku leppimata.

10.3. Jätta kasvatajalt õigused sugupuude saamiseks ebarahuldava järglaste kvaliteedi või puukooli ebarahuldava veterinaar- või sanitaarolukorra korral.

10.4. Juhul, kui kasvanduse omanik rikub klubi aretusmäärust ja muid normatiivdokumente, võib kasvanduse sulgeda, trahvida või sulgeda igaveseks, lisades selle "musta nimekirja" ning teatades sellest klubidele ja ühendustele (kollektiivse kasvanduse puhul kehtib see ainult rikkuva liikme kohta).

 

 

11. Klubi liikme õigused ja kohustused

11.1. Järgige aretusreegleid, vastavalt klubi aretusstaatusele ja WCF-i süsteemi reeglitele.

11.2. Vajadusel konsulteerige klubi aretustöö juhiga.

11.3. Järgige kasvataja reegleid ja eetikat.

11.4. Aretaja ja klubi vahelist kirjavahetust, dokumentatsiooni ei saa ilma klubi juhi / kasvataja nõusolekuta kolmandatele isikutele üle anda.

11.5. Käige klubi korraldatud koolitusüritustel.

11.6. Kinnitatud andmete esitamine klubile kasvanduse koosseisu kohta aastaregistri kujul vastavalt punktile ???.

bottom of page