top of page

Näituse reeglid

Lemmiklooma näitusele registreerimisel nõustute KLK MTÜ "Baltic CAT" reeglitega ning nõustute kasutama oma registreerimisel antud isikuandmeid ja jagama neid Maailma Kasside Föderatsiooniga.

 

Näituse reeglid KLK MTÜ "Baltic Cat":

 


1. Näituse territooriumil asuvates näitusepuurides on lubatud osaleda ainult kassidel, kes on registreeritud näituse kataloogis.


2. Näitusel saavad osaleda ainult mikrokiibiga kassid.

Mikrokiibi number peab ühtima looma rahvusvahelises passis oleva numbriga ja registreerimisvormi numbriga.

Kõik kassid peavad läbima veterinaarkontrolli ja saama loa näitusel osalemiseks.

Loa annab veterinaararst vahetult enne näitust kasside jaoks, kes on puhtad, parasiitideta, küüned tuleb kärpida.

Kassidel peavad olema kõik vajalikud ja kehtivad vaktsineerimised ning kohustuslik vaktsineerimine marutaudi vastu. ELi-välistest riikidest pärit kassidel peab olema veterinaarsertifikaat.

 


3. Näitusele / näitusele ei ole lubatud: tiined, imetavad, samuti amputeeritud küünistega kassid.

Valged kassid saavad näitusel osaleda ainult siis, kui esitavad veterinaararsti tõendi selle kohta, et loom pole kurt.


4. Kodukassid saavad näitusel osaleda ainult steriliseeritud / kastreeritud.

 


5. Näitusel saavad osaleda ainult kassid / kassid, kelle registreerimise kinnitab KLK MTÜ "Baltic Cat".

Näituse korraldajad jätavad endale õiguse loa näitusel osalemiseks registreerimist põhjendust kinnitamata kinnitada.


6. Näituse korraldajatel on õigus peatada näituse registreerimine enne tähtaega, olles selle eest registreerumissüsteemis ja klubi ametlikul veebisaidil hoiatanud.


7. Näitusel osalejaid, kes ei tasunud näitusel osalemise eest õigeaegselt tasu või ei esitanud korraldajate otsusel garantiikirja (kui nad ei ela Euroopa Liidu territooriumil), ei saa osalejate nimekirja arvata ega saa näitusel osaleda.

 


8. Näitusel osaleja, kes tühistas kassi registreerimise vähemalt 14 päeva enne näituse algust, saab registreerimistasu tagasi kuni 50% ulatuses või kokkuleppel näituse korraldajatega.

Kui eksponent tühistab kassi registreerimise vähem kui 14 päeva enne näituse algust, siis registreerimistasu ei tagastata!

* Erand ainult looma surma korral veterinaararsti tõendi esitamisel.


9. Registreeritud kasside andmeid muudetakse TASUTA kuni registreerimise lõpuni.

Pärast registreerimisperioodi lõppu makstakse kõik andmete parandused - maksumus on 10 eurot.

Registreeritud kassi / kassi asendamine teisega ei ole andmete parandamine, see on uue kassi registreerimine. Sellisel juhul lisandub registreerimiskuludeks 40 eurot.
10. Kõik eksponendid peavad enne näituse avamise väljakuulutamist registreeruma näitusele mõlemal näitusepäeval näitusekomisjoni sekretariaadis, vastasel juhul kuulutatakse lemmikloom puudunuks.

 


11. Kui kataloogis leitakse viga, peab eksponent pöörduma sekretariaadi poole ja teavitama veast enne eksami algust.

 


12. WCF-i reeglite kohaselt on ette nähtud, et näituse korraldajatel on õigus ühendada kaks villarühma kategooriat üheks, kui ühel neist pole piisavalt kasse.


13. Näituse korraldajatel on õigus kohtunikku vahetada ja näituse ajakava ette teatamata muuta.


14. Näituse korraldajad määravad kassid kohtunikele eksamiks oma äranägemise järgi ja neil on õigus osalejate soove mitte arvestada.

 


15. Omanik hoiab looma omaette või klubist renditud spetsiaalses näitusetelgis (tasuline).

Omanik on kohustatud tagama, et lemmikloomal oleks vett, vajadusel sööta, täiteainega salve. Eemaldage lisad, kui salv määrdub. Jälgige lemmiklooma seisundit. Ärge prügi!

Näituse ajal peavad näitusepuurides olevad kassid olema külastajatele nähtavad.


16. Eksponent jälgib ise osalejate liikumist ja järjestust, korrapidaja kutsel toob kassi kohtunikule ja parima kassi võistlusele uurimiseks.

Ringide ja näituste ajal näitavad kasse korrapidajad.

 


17. Eksponent on eksami ajal kohustatud hoolikalt jälgima oma järjekorda. Eksperdil on õigus lemmiklooma mitte hinnata, kui looma ei esitatud uuringule.

 


18. Kassid / kassid, kellel on ilmne või väljendunud agressiivsus, kohatu käitumisega loomad, kes võivad olla ohtlikud või põhjustada kohtunikule või korrapidajale füüsilist kahju, ei saa kohtuniku otsusega ringis hinnata ega eksponeerida.

 


19. Osalejatele, kelle loomad pole veterinaarkontrolli läbinud ega näitusel osalemisest eemaldatud, registreerimistasu ei tagastata.


20. Eksponent on kohustatud austama kohtuniku otsust ja tal pole õigust seda hukka mõista ega vaidlustada.

 


21. Kauplemine näituse territooriumil on KLK MTÜ "Baltic Cat" keelatud ilma näituse korraldajate loata.


22. Eksponendid nõustuvad, et neid saab pildistada. fotosid saab avaldada klubi ametlikul veebisaidil, sotsiaalmeedia lehtedel (FB, Instagram jne)


23. Näituse ajal on loomade müük KEELATUD, loomi saab lasteaias reklaamida telgile reklaamvoldikute asetamisega või kokkuleppel klubiga reklaamibänneri paigutamisega.

 


24. Täites kassi registreerimisvormi, kinnitavad osalejad, et nad on tutvunud näituse reeglitega ja on kohustatud neid järgima. Näituse territooriumil on alkohoolsete jookide joomine keelatud.

Kui eksponent ei järgi näituse reegleid, jätavad korraldajad endale õiguse kassi hindamistõendit mitte välja anda ja eksponendi näituselt kõrvaldada.

 

 

 

bottom of page